RIS SLOBODAN

  • Štampa

RIS SLOBODAN

RIS SLOBODAN, sin Milana i majke Ljube, rođene Ribić, rođen 02.10.1952.godine u naselju Peći, općina Ključ. krivično djelo “ratni zločin protiv civilnog  stanovništva” iz člana 142. a u vezi sa čl. 22. preuzetog KZ SFRJ Naredba Kantonalnog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 01 0 K 000022 07 K od 19.03.2015.g.