JUSKA DEMIRŠA

  • Štampa

  • JUSKA DEMIRŠA, sin Faika i majke Ramize, r. Abdulova, rođen 19.01.1972.godine u Štipu, R Makedonija, sa posljednjim prebivalištem u Bihaću, Jablanska bb., državljanin R Makedonije.
  • krivično djelo “Teška tjelesna ozljeda” iz čl. 172. stav 1. KZ F BiH.
  • Naredba Općinskog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 17 0 K 001575 08 K od 14.06.2018.g.