SAMAC RATKO

  • Štampa

SAMAC RATKO

SAMAC RATKO, sin Steve i majke Save, r. Tepić, rođen 16.05.1967.godine u Ključu, sa zadnjim poznatim prebivalištem u Ribniku, općina Ribnik, Republika Srpska.

krivično djelo “ratni zločin protiv civilnog stanovništva” iz čl. 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ.

Naredba Kantonalnog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 01 0 K 010593 15 Kpp  od 02.11.2015.g.