PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

TENDER - OBAVJEŠTENJA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - led svjetla

Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke cijepanog bukovog i jelovog ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2017/2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  servisiranje II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  servisiranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  linoleum

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  informatička oprema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uniforme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija

Odluka o pokretanju postupka - led svjetla

Odluka o pokretanju postupka - pelet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o nabavci usluga nadzora

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Odluka o nabavci tonera i ketridža

Odluka o nabavci satova

Odluka o nabavci inventurnih brojeva

Odluka o nabavci stolica

Odluka o nabavci kompenzatora plovnosti,štitnika za zube i glavu

Odluka o nabavci printera

Odluka o nabavci cvijeća

Odluka o nabavci pehara

Odluka o nabavci dva PDA uređaja

Odluka o nabavci jednog alkoholmetra

Odluka o nabavci etisona za kancelariju

Odluka o nabavci vrećica za usisivače

Odluka o nabavci - vesla za rafting čamce

Odluka o nabavci  zaštitne mreže

Odluka o poništenju postupka nabave - toner i ketriđ za 2017 god.

Odluka o servisiranju protivpožarnih aparata

Odluka o nabavci gumenih prostirača

Odluka o fiskalnoj odgovornosti

Odluka o usluzi izvlačenja i prijevoza vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - nabavka materijala za izradu stalaže

Odluka o izboru nabavke usluga prijevoza

Odluka o izboru najpovoljnije ponude izrade pečata

Odluka o pokretanju nabavke usluga izrade pečata

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - emitiranje prazničnih čestitki

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga prijevoza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zastave

Odluka o pokretanju postupka nabave zastava

Odluka - protivpožarni aparati

Privremeni plan nabavke za 2017 godinu

 

 

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Biometrijski pasoš

Biometrijski pasoš

• Biometrijski pasoš BiH (građanski, diplomatski i službeni) izdaje se od 15. oktobra 2009. godine u skladu sa Zakonom o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08).
• Izdavanje biometrijskih pasoša vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutarnjih poslova i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar, prema mjestu prebivališta. Izdavanje diplomatskih pasoša vrši Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a službenih pasoša Ministarstvo civilnih poslova BiH.
• Biometrijski ili elektronski pasoš je dokument koji sadrži elemente zaštite od falsificiranja i elektronski čip pomoću kojeg je moguća provjera identiteta na osnovu fizioloških karakteristika osobe koja je podvrgnuta nekoj kontroli. Građanski, diplomatski i službeni pasoši se međusobno razlikuju po reljefnoj izradi korica i različitim bojama i unutarnjem tekstu.
• Podaci o nosiocu pasoša personaliziraju se na drugoj stranici pasoša, a ugrađeni beskontaktni čip je elektronski personaliziran sa biometrijskim podacima vlasnika (fotografija, potpis, otisci prstiju).
• Sa aspekta vrste upisa i zaštite podataka u čipu, riječ je o extended access control (EAC) pasošu. Ovo je najnovija generacija biometrijskih pasoša koje zemlje članice Evropske unije, u skladu sa Regulativom EC 444/2009,  trebaju početi izdavati do 26. juna 2012. godine. EAC pasoši podrazumijevaju više digitalnih certifikata i posebnu zaštitu otiska prsta u odnosu na biometrijske pasoše prethodne generacije.

 

Osnovni podaci

• U okviru ovog dokumenta opisani su elementi zaštite obrasca putne isprave pred personalizaciju i nakon personalizacije. 
• Međutim, osnovna snaga sistema dokumenata u BiH jeste postupak i procedure koje se provode prilikom izdavanja dokumenata:
– on-line sistem u kome su uvezani svi organi koji izdaju pasoše i vrše uvid u dokumente na osnovu kojih se izdaju pasoši (lične karte, ulazni dokumenti – rodni list i uvjerenje o državljanstvu),
– prije personalizacije dokumenta vrši se biometrijska provjera podataka,
– svaka aktivnost na sistemu i svaki pristup podacima se loguje, 
– uveden je višeslojni sistem zaštite, od fizičke zaštite na lokacijama nadležnih organa, preko zaštite na nivou mreže, računara, pa do korištenja sistema digitalnog potpisa.
U sistem je uvezano preko 300 fizičkih lokacija MUP-ova, općina – matičnih ureda, diplomatsko-konzularna mreža (DKP), sa preko 800 korisnika koji direktno rade na procesu izdavanja pasoša.

Korice pasoša

• Korice pasoša su izrađene od sintetičkog materijala plave boje, a natpisi na njima su štampani otiskom zlatne boje. U ovisnosti od vrste pasoša (građanski, diplomatski, službeni), razlikuju se i natpisi na koricama. Na prednjoj strani korica nalazi se ICAO znak za elektronski pasoš.

 

Unutarnje stranice korica

• Unutarnje stranice korica su izrađene od zaštitnog papira. Pozitivni i negativni mikro tekst je sadržan u pozadinskoj sigurnosnoj štampi, kao i dubokoj štampi koja se može opipati. Sadrže motive koji se mogu provjeriti pod UV i IR svjetlom, kao i motiv štampan optički varijabilnom bojom.

 

Naslovna stranica pasoša

• Na naslovnoj stranici pasoša nalazi se serijski broj pasoša sa bar-kodom, kao i broj pasoša koji reagira pod UV svjetlom.

Stranica sa podacima

• Stranica sa podacima je izrađena od zaštitnog papira sa vodenim žigom sa grbom Bosne i Hercegovine i natpisom „BIH“. Stranica sa podacima je personalizirana sa podacima vlasnika pasoša. Ova stranica sadrži sekundarnu fotografiju (ghost image) i zaštićena je transparentnom kinegramskom folijom.

Unutarnje stranice pasoša

• Unutarnje stranice su izrađene od zaštitnog papira sa vodenim žigom i sadrže ugrađenu sigurnosnu nit. Unutarnje stranice od broja 3 do broja 32 su laserski perforirane sa serijskim brojem pasoša. Pozadinska sigurnosna štampa se sastoji od složenih linija i strukture protiv kopiranja i sadrži pozitivni i negativni mikro tekst. Pasoš je uvezan višebojnim koncem koji postaje fluorescentan pod UV svjetlom.

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

Zakon o oružju i municiji

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 20 gostiju i nema prijavljenih članova