PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Obavijest za medije Operativnog štaba O.A.“ Migrant“ u vezi ograničenja kretanja migranata

            U zadnje vrijeme od strane predstavnika lokalnih i kantonalnih vlasti, uglavnom putem medija, upućeno je više zahtjeva u kojima se traži da Uprava policije MUP USK-a „zabrani ulazak i transport teritorijom kantona vozilima kojima se vrši transport migranata, odnosno da se takva vozila vraćaju na polaznu tačku, te da se ograniči kretanje migrantima“.

             S tim u vezi, Uprava policije MUP USK-a, u cilju spriječavanja manipulacije građanima te njihovom pravilnom, potpunom i istinitom informiranju, još jednom obavještava javnost kao i predstavnike lokalne i kantonalne vlasti da Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“ broj 88/15) i Zakon o azilu („Službeni glasnik BiH“ broj 11/16 i 16/16) obrađuje pitanje kretanja stranaca kao i uvjete i načine ograničavanja njihovog kretanja:

               - Zakon o strancima u članu 1. stav 1., između ostalog  regulira odnose u poslovima prihvata stranaca i stavljanja istih pod nadzor, a u članu 3. istog Zakona jasno definira državnu nadležnost i organe koji su nosioci gotovo svih poslova kada su u pitanju stranci, kao i da predmetni zakon niti u jednom slučaju u poslovima sa strancima ne prenosi nadležnost sa državnog nivoa na lokalne nivoe vlasti, dok Uprava policije ima obavezu pružanja pomoći i asistencije na zahtjev Službe.

              -  Zakon o strancima i Zakon o azilu izričito naglašavaju slobodu kretanja svim strancima koji su u procesu priznavanja izbjegličkog statusa ili dodjeljivanja azila (član 8. Zakona o strancima i član 10. Zakona o azilu), te zbog navedenih zakonski odredbi nije moguće provoditi politiku nasilnog ograničavanja kretanja niti zabranu ulaska takvih lica na teritoriju USK-a.    

              Pravo na slobodu kretanja može se djelimično ili potpuno ograničiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom o strancima (član 118 – Određivanje nadzora) i Zakonom o azilu (član 66 – Razlozi i način ograničenja kretanja), koji se provode ograničenjem kretanja na određenom području uz obavezu javljanja Službi ili policiji (blaža mjera nadzora) ili smještanjem u imigracioni centar, a što je u isključivoj nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno Službe za poslove sa strancima. U oba slučaja Služba za poslove sa strancima je u obavezi donijeti odgovarajuće rješenje za svakog stranca pojedinačno (član 119, stav 2 i 3 Zakona o strancima).

             Shodno navedenim zakonskim odredbama Uprava policije MUP USK-a je već u ranijem periodu uputila zahtjev Ministarstvu sigurnosti – Službi za poslove sa strancima da ODMAH stave pod nadzor i ograniče kretanje takvim licima te im zabrani dalje kretanje prema Unsko-sanskom kantonu, odnosno da im ograniči kretanje u Sarajevu ili ih usmjeri prema drugim dijelovima Bosne i Hercegovine kako bi teret ove migrantske krize bio ravnomjerno raspoređen na čitavom području države i prestao da bude isključivi problem Unsko-sanskog kantona.

              Ističemo da su policijski službenici Uprave policije MUP USK-a dosljedno i striktno provodili i dalje će provoditi odredbe Zakona o policijskim službenicima USK-a i Zakona o strancima u dijelu „Utvrđivanja identiteta“ lica koja dolaze na područje USK-a na način što započinju proces utvrđivanja identiteta lica stranih državljana te uključivanja u taj proces Službe za poslove sa strancima BiH, kojom prilikom iste zadržavaju u zakonom predviđenom roku od 6 sati, odnosno sve do predaje istih na dalje postupanje Službi za poslove sa strancima. Međutim u niti jednom slučaju Služba sa poslove sa strancima nije preuzimala takva lica već su tražili da isti nastave kretanje do Bihaća kako bi se sami javili u Terenski centar Službe u Bihaću.

              Uprava policije MUP USK ističe da od nadležnih institucija nije bila obaviještena niti konsultirana u vezi sa određivanjem lokaliteta za smještaj migranata u „Đačkim domu Borići“, kao i na lokaciji firme „BIRA“ u Bihaću, kako bi izvršili prethodnu sigurnosnu procjenu ali smo unatoč tome poduzeli sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti na užem gradskom području.              

O svim uočenim nepravilnostima kao i neizvršavanju zakonom predviđenih radnji drugih državnih organa i službi, Uprava policije MUP USK-a je u više navrata pismeno obavijestila Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalnu upravu policije Sarajevo kako bi se uočene nepravilnosti otklonile i kako bi svi dali svoj aktivni doprinos u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti na Unsko-sanskom kantonu.

             Uprava policije MUP USK-a će i dalje insistirati da svi organi uzmu učešće u rješavanju poslova oko pitanja ilegalne migracije, te će bez obzira na brojčano stanje i ograničene materijalno-tehničke resurse s kojima raspolaže i dalje nastaviti poduzimati sve aktivnosti u cilju zaštite svih građana i njihove imovine u slučajevima kada je prekršen Zakon o javnom redu i miru ili Krivični zakon F BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 16 gostiju i nema prijavljenih članova