PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Sastanak_Sluzba za poslove sa strancima

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA 

Dana 25.06.2018. godine  u prostorijama MUP-a USK-a održan je zajednički sastanak načelnika Sektora uniformisane policije po ovlaštenju policijski komesar MUP-a USK-a Šero Družić sa svojim saradnicima i pripadnika Službe za poslove sa strancima, gdje je dogovoreno sprovođenje  odgovarajućih operativnih aktivnosti na području grada Bihaća i opštine Velika Kladuša s ciljem pronalaska ilegalnih migranata koji narušavaju JRM i čine krivična djela i borave u BiH suprotno pozitivnim zakonskim propisima.

 

S tim u vezi, odmah su dana 26.06.2018. godine pripadnici Službe za poslove sa strancima i MUP-a USK-a u združenoj i koordiniranoj akciji na području USK-a, grada Bihaća i opštine Velika Kladuša pronašli 18 ilegalnih migranata-državljana Palestine, Libije, Alžira i Sirije sklonih činjenju krivičnih djela i narušavanju JRiM-a.

Nakon njihovog pronalaska utvrđeno je da su strani državljani  u proteklom periodu ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu sa područja Srbije i Crne Gore i potom boravili na području USK-a.

Pripadnici MUP-a USK-a su u prethodnom periodu ove strane državljane procesuirali zbog učestalog kršenja JRiM-a i počinjenja nekoliko KD-a čime su ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon lociranja ove grupe ilegalnih migranata,inspektori za strance Službe za poslove sa strancima su u prostorijama TC Bihać, sproveli odgovarajuće provjere njihovog  boravišnog statusa i utvrdili da su ova lica boravila u Bosni i Hercegovini suprotno zakonskim propisima, jer nakon njihovog ilegalnog ulaska i izražavanja namjere za međunarodnu zaštitu kod organizacionih jedinica Službe, nisu podnijeli zahtjev  za azil Ministarstvu sigurnosti BiH,  pa su im zbog toga donesena rješenja i izrečene mjere protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, će u narednom periodu u zajedničkoj i koordiniranoj akciji sa službom za poslove sa strancima po potrebi sprovoditi aktivnosti u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa sigurnosti građana.

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 35 gostiju i nema prijavljenih članova