Sastanak sa predstavnicima ICITAP-a i Gradske uprave Bihać

  • Štampa

Dana 29.01.2018.godine,  u kabinetu Policijskog komesara, održan je radni sastanak sa predstavnicima U.S. Department of Justice Criminal Division, ICITAP BiH kao i predstavnika Gradske uprave Bihać.

 Ispred Uprave policije MUP USK-a, pored policijskog komesara generalnog inspektora policije Muje Koričić, sastanku su prisustvovali i Načelnik Prve PU samostalni inspektor Amel Kozlica i komandir PS Bihać samostalni inspektor Alić Samir, policjski službenici koji rade na projektu Rad policije u zajednici, dok su ispred ICITAP-a sastanku prisustvovali  , direktor ICITAP programa Laddie Hancock i Ines Adilović, a ispred Gradske uprave Bihać Elmedin Mehadžić.

Predstavnici ICITAP-a istakli su problem neprimjerenih grafita kako na ulicama gradova na području Bosne i Hercegovine tako i na području grada Bihaća, pa su s tim u vezi pokrenuli projekat uklanjanja grafita, koji su podržali i Uprava policije MUP USK-a i Gradska uprava Bihać.

U suradnji sa Gradskom upravom Bihać, određene su i lokacije sa kojih bi se u narednom periodu trebali ukloniti neprimjereni grafiti. Također, istovremeno će se poreknuti i kampanja „Grad bez grafita“ čiji je cilj podizanje svijesti na očuvanju javnih dobara a isto tako bi se građanima skrenula pažnja da je pisanje neprimjerenih grafita na javnim površinama, kažnjivo na osnovu Općinske odluke o Javnom redu i miru.

Bihać je grad svih nas, i naša obaveza je očuvanje javnih površina, fasada, saobraćajnih znakova a posebno spomenika kulture i niko nema pravo da pisanjem neprimjerenih ili diskriminirajućih grafita narušava ljepote našeg grada.