PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uputilo je poziv na Javnu raspravu  dana 06.09.2017.godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama sale Skupštine Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, Bihać, a vezano za nacrt Zakon o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, shodno zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-567/17 od 03.07.2017.godine, na sljedeće zainteresirane subjekte:

-          Lovačka organizacija „Bihać“ , Grad Bihać

-          Lovačka organizacija „Grmeč“ , Općina Bosanska Krupa

-          Lovačka organizacija „Lovac“ , Općina Bužim

-          Lovačka organizacija „Jelen“ , Grad Cazin

-          Lovačka organizacija „Srna-Grmeč“ , Općina Ključ

-          Lovačka organizacija „Sana“ , Općina Sanski Most

-          Lovačka organizacija „Velika Kladuša“ , Općina Velika Kladuša

-          Lovačka organizacija „Srndać32“ , Općina Bosanski Petrovac

-          Winčester d.o.o. Bihać, Vasig-bega Biščevića broj: 8., 77000 Bihać

-          D.o.o. Cazin-Trade Cazin, Hamdije Omanovića bb, 77220 Cazin

-          KAFFERS CENTAR d.o.o. Ključ, Ulica Branilaca BiH bb, 79280 Ključ.

 

Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija pismenim ili elektronskim putem ovom Ministarstvu, iznijetih na dan Javne rasprave, je do 13.09.2017.godine.

DOWNLOAD:  Zakon o oružju i municiji

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 36 gostiju i nema prijavljenih članova