Bilten 20.09.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirano je 1 krivično djelo a koje je izvršeno na području:

Bihać- 1 KD- „ Teška krađa“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 5 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 2 narušavanja- „Učestvovanje u tuči, vika, galama i drsko ponašanje te izazivanjem ugroženosti  prijetnjom da će napasti na život i tijelo drugog lica“  Vika, galama, drsko i naročito drsko ponašanje i  propuštanje dužnog staranja maloljetnika“

Cazin- 1 narušavnje- „ Izazivanjem osjećaja ugroženosti prijetnjom da će napasti na život i tijelo“

Sanski Most- 1 narušavanje-„Naročito drsko ponašanje“

Bosanska Krupa- 1 narušavanje-“ Propuštanje dužnog staranja o maloljetniku“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila lake tjelesne ozljede.

Bihać- 4 saobraćajne nezgode ( 1 lice zadobilo LTP)

Cazin- 3 saobraćajne nezgode

Ključ- 1 saobraćajna nezgoda( 1 lice zadobilo LTP)

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgoda ( 1 lice zadobilo LTP)