Bilten 06.09.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirano je 5 krivičnih djela a koja su izvršena na području:

Bihać- 2 KD-  „Narušavanje nepovredivosti doma“  „Narušavanje nepovredivosti doma“

Cazin- 1 KD- „ Krađa“

Ključ- 2 KD- „ Teška krađa“ „ Nasilje u porodici“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 5 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 1 narušavanje-„Ne postupanje po naredbi OSL-a, prilikom vršenja službenih poslova i zadataka“

Bosanski Petrovac- 1 narušavanje- „Nepristojno i drsko ponašanje“

Cazin- 1 narušavanje-„Drsko ponašanje“ „Ne postupanje po zakonitom naređenju OSL-a“

Sanski Most- 1 narušavanje-„Naročito drsko ponašanje“

Velika Kladuša- 1 narušavanje- „Naročito drsko ponašanje“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede.

Bosanski Petrovac-  1 saobraćajna nezgoda

Sanski Most- 1 saobraćajna nezgoda ( 1 lice zadobilo LTP)

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgoda

Bosanska Krupa- 1 saobraćajna nezgoda