Bilten 25.08.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirana su 3 krivična djela a koja su izvršena na području:

Bihać- 1 KD- „Nasilje u porodici“

Velika Kladuša- 1 KD-„Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“

Bosanska Krupa- 1 KD-„Laka tjelesna ozljeda“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 8 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 4 narušavanje- „Izazivanje osjećaja ugroženosti prijetnjom da će napasti na život i tijelo drugog lica“  „Fizički napad“ „Vršenje fizioloških potreba na javnom mjestu“ „Vika, galama i drsko ponašanje“

Cazin- 1 narušavanje- „Drsko ponašanje i prijetnja da će napasti na život i tijelo drugog lica“

Ključ- 1 narušavanje- „Fizički napad i naročito drsko ponašanje“

Velika Kladuša-1 narušavanje- „Naročito drsko ponašanje“

Bosanska Krupa- 1 narušavanje-„Fizički napad“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i jedno lice zadobilo lake tjelesne ozljede.

Bihać- 1 saobraćajna nezgoda

Bosanski Petrovac- 1 saobraćajna nezgoda

Cazin- 1 saobraćajna nezgoda

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgoda

Bosanska Krupa- 1 saobraćajna nezgoda ( 1 lice zadobilo LTP)

Bužim- 1 saobraćajna nezgoda ( 1 lice zadobilo TTP)