Bilten 13.08.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirano je 1 krivično djelo a koje je izvršeno na području:

Ključ- 1 KD- „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 7 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 2 narušavanja- „ Vika, galama i drsko ponašanje“ „Fizički napad“

Ključ- 2 narušavanja - „Fizički napad“ „Drsko ponašanje“

Velika Kladuša- 1 narušavanje- „ Prosjačenje“

Bužim- 2 narušavanja- „Naročito drsko ponašanje iizazivanje osjećaja ugroženosti prijetnjom da će napasti na život i tijelo“„ Naročito drsko ponašanje“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo  lakše tjelesne povrede.

Bihać- 3 saobraćajne nezgode ( 1 lice zadobilo LTP)

Cazin- 3 saobraćajne nezgode

Velika Kladuša- 2 saobraćajne nezgode