Bilten 07.08.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirana  su 2 krivična djela a koja su izvršena na području:

Bihać-  1 KD-„Krađa“

Cazin- 1 KD- „Prijevara“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 9 puta, a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Velika Kladuša- 1 narušavanje- „Drsko ponašanje“

Bos.Krupa- 1 narušavanje- „Naročito drsko ponašanje“

Ključ- 1 narušavanje- „Naročito drsko ponašanje“

Sanski Most- 3 narušavanje-„ 2x Prosjačenje“ i „Naročito drsko ponašanje“

Cazin- 3 narušavanje-„ Drsko ponašanje“, Drsko ponašanje i fizički napad“ i Drsko ponašanje i ko ugrožava sigurnost ili izaziva osjećaj  ugroženosti drugog lica“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom

Bihać- 4 saobraćajne nezgode –materijalna šteta,

Velika Kladuša- 2 saobraćajne nezgode–materijalna šteta,

Cazin-1 saobraćajna nezgoda–materijalna šteta,

Bos.Petrovac- 1 saobraćajna nezgoda –materijalna šteta,

Ključ- 1 saobraćajna nezgoda –materijalna šteta,

Bos.Krupa-1 saobraćajna nezgoda –materijalna šteta,