Bilten 02.08.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Bihać- 1 Krivično djelo- „Nanošenje Lakše tjelesne povrede“

Velika Kladuša- 1 Krivično djelo- „Krivično djelo- „Krađa“

Bosanska Krupa- 1 Krivično djelo- „Nasilje u porodici“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 10 puta, a policijski službenici su  intervenirali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 3 narušavanje- „Prosjačenje“, „Ugrožavanje sigurnosti izazivanjem osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo“ i „ Vika, galama i drsko ponašanje“

Bosanski Petrovac- 2 narušavanje- „Naročito drsko ponašanje“ i „Naročito drsko ponašanje, fizički napad“

Cazin- 2 narušavanje- „Drsko ponašanje i omalovažavanje OSL-a“ i „Naročito drsko ponašanje“

Ključ- 2 narušavanje- „Prosjačenje“ i „Fizički napad“

Sanski Most- 1 narušavanje- „Ko prikuplja dobrovoljne priloge bez odobrenja općinskog načelnika i izazivanje osjećaj ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo“.

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda od čega 6 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i 4 saobraćajne nezgode sa povređenim licima u kojima su 4 lica  zadobila LTP

Bihać-  5 saobraćajnihh nezgoda –materijalna šteta i 2 lica zadobila LTP

Velika Kladuša- 2 saobraćajne nezgode–materijalna šteta i 1 lice zadobilo LTP

Cazin- 2 saobraćajne nezgode–materijalna šteta i 1 lice zadobilo LTP

Ključ- 1 saobraćajne nezgode –materijalna šteta