Bilten 30.07.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirana su  4  krivična djela a koja su izvršena na području:

Bihać-  3 KD- „Učestvovanje u tuči “ , „Nasilje u porodici“ i „Nasilničko ponašanje“

Cazin- 1 KD- „Nasilničko ponašanje“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 5 puta, a policijski službenici su  intervenirali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 1 narušavanje- „Drsko ponašanje“.

Cazin- 3 narušavanje- „Fizički napad i naročito drsko ponašanje“ „ Drsko ponašanje“ i „Naročito drsko ponašanje, izazivanje osjećaja ugroženosti drugih lica i nepostupanje po naredbi OSL-a“.

B. Krupa- 1 narušavanje- „ Naročito drskim ponašanjem“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od čega 6 nezgoda sa materijalnom štetom i 2 saobraćajne nezgode sa  povređenim licima u kojoj je 3 lica zadobilo LTP

Bihać- 2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta,

Velika Kladuša- 2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta,

Cazin- 2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta, 2 lica zadobilo LTP ozljede

Kljuć- 1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta,1 lice zadobilo LTP ozljede

Bužim-1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta,