Bilten 29.07.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirana su 2 krivična djela a koja su izvršena na području:

Bihać-  1 KD- „Oštećenje tuđe stvari “ i „Nanošenje LTP ozljeda“

Bos.Krupa- 1 KD- „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 7 puta, a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 2 narušavanje- „Uznemiravanje građana pisanjem sms poruka putem telefona i elektronske pošte“ i „Ugrožavanje sigurnosti ili izazivanje osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo“.

Cazin- 2 narušavanje- „Prosijačenje i odavanje skitnji“  i „ Učestvovanje u tući“, „Naročito drsko ponašanje.

Sanski Most- 1 narušavanje- „Fizički napad“

B. Petrovac- 1 narušavanje- „ Naročito drskim ponašanjem“

Ključ- 1 narušavanje- „Drsko ponašanje“

Velika Kladuša- 1 narušavanje- „Drsko ponašanje“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od čega 8 nezgoda sa materijalnom štetom i 2 saobraćajne nezgode sa  povređenim licima u kojoj je 5 lica zadobilo LTP

Bihać- 3 saobraćajna nezgode–materijalna šteta, 1 lice zadobilo LTP ozljede

Velika Kladuša- 2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta,

Cazin- 2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta

Kljuć- 1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta

Bosanska Krupa-2 saobraćajna nezgode–materijalna šteta, 4 lica zadobilo LTP ozljede