Bilten 27.07.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Evidentirano je 1 krivično djelo a koja su izvršena na području:

Bosanska Krupa 1 KD- „Razbojništvo“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 3 puta, a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Cazin- 1 narušavanje- „Narušen javni red i mir naročito drskim ponašanjem i nepostupanjem po naredbi OSL-a“

Velika Kladuša- 1 narušavanje- „Naročito drskim ponašanjem“

Bužim- 1 narušavanje- „ Drskim ponašanjem“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

 

Na području USK-a dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Bihać- 2 saobraćajne nezgode –materijalna šteta

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta

Bosanski Petrovac-1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta

Bosanska Krupa-1 saobraćajna nezgode–materijalna šteta