Bilten 20.07.2018. godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

 

KRIMINALITET

Evidentirano je 6 krivičnih djela a koja su izvršena na području:

 Bihać- 1 KD- „Oštećenje tuđe stvari“

Cazin- 2 KD- „ Prijevara“ „ Nasilje u porodici“

Sanski Most– 1 KD- „Oštećenje tuđe stvari“

Velika Kladuša- 2 KD- „ Teške tjelesne povrede“ „ Samovlašće i Oštećenje tuđe stvari“

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 9 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bosanski Petrovac- 2 narušavanja-„Svađa, vika i nepristojno ponašanje“ Ko na javnom mjestu vrijeđa vjerski, nacionalni ili rasni osjećaj građana i Izazivanje osjećaja ugroženosti drugog, prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo“

Cazin- 1 narušavanje- „Nepristojno i drsko ponašanje“

Sanski Most- 3 narušavanja-„Učestvovanje u tuči i omalovažavanja OSL-a“ „Prosijačenje“ „Prosijačenje“

Bosanska Krupa- 1 narušavanje- „ Vika, nepristojno i drsko ponašanje“

Bužim- 2 narušavanja- „Naročito drsko ponašanje“ „ Drsko ponašanje“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

Bihać- 4 saobraćajne nezgode ( 5 lica zadobilo LTP i 1 lice zadobilo TTP)

Cazin- 1 saobraćajna nezgoda

Sanski Most- 1 saobraćajna nezgoda

Ključ- 2 saobraćajne nezgode

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgode ( 1 lice zadobilo LTP)